Szaleństwo, spełnianie marzeń i wielka przygoda. Podróże i życie codzienne na egzotycznej emigracji w Katarze.

Wiza do Kataru

Od dnia 4 września 2012 r. obywatele RP przyjeżdżający do Kataru w celach turystycznych mogą ubiegać się o wizę bezpośrednio na przejściu granicznym (międzynarodowy port lotniczy w Doha, port morski w Doha oraz przejście drogowe Abu Samra). Koszt wizy wynosi 100 QAR (ok. 25 EUR, płatność tylko kartą). Wiza wydawana jest na okres 1 miesiąca z możliwością przedłużenia na kolejny miesiąc. Jednocześnie władze katarskie wymagają, by okres ważności paszportu osoby aplikującej o wizę wynosił co najmniej 6 miesięcy.

Dla pozostałych rodzajów wiz obowiązuje zasada tzw. sponsoringu wizowego. Sponsorem wizy może być obywatel Kataru, osoba prawna (np. firma) zarejestrowana w Katarze lub cudzoziemiec przebywający w Katarze ze statusem rezydenta z prawem do pracy (dotyczy najbliższej rodziny).

Informacje nt. rodzajów wiz oraz zasad ubiegania się o nie znaleźć można na katarskim portalu rządowym pod linkiem.

 

Za: Strona internetowa Ambasady RP w DohaDoha by day

Doha by night