Szaleństwo, spełnianie marzeń i wielka przygoda. Podróże i życie codzienne na egzotycznej emigracji w Katarze.

Wiza do Kataru

Od 9 sierpnia 2017 r. obywatele polscy nie podlegają w Katarze obowiązkowi wizowemu w zakresie pobytów turystycznych nieprzekraczających łącznie 90 dni w okresie 180 dni liczonych od daty wjazdu na terytorium Kataru. Obywatele RP uprawnieni są do wielokrotnego przekraczania katarskiej granicy. Jednocześnie władze katarskie wymagają, by okres ważności paszportu osoby przekraczającej granice emiratu wynosił co najmniej 6 miesięcy. Bez zmiany pozostały przepisy o wizach pracowniczych, uzyskiwanych wraz z zezwoleniem na pracę za pośrednictwem pracodawcy (tzw. sponsora wizowego).


Przy wjeździe do Kataru obywatele RP muszą legitymować się paszportem zwykłym; paszporty tymczasowe nie uprawniają do wjazdu na terytorium Państwa Katar.


W odniesieniu do niektórych rodzajów wiz (m.in. pracownicze i rodzinne) obowiązuje wciąż zasada sponsoringu wizowego. Sponsorem wizy może być obywatel Kataru, osoba prawna zarejestrowana w Katarze lub cudzoziemiec przebywający w Katarze ze statusem rezydenta z prawem do pracy (może wystąpić w roli sponsora wizowego dla członków najbliższej rodziny).

 

Źródło: Ambasada RP w DoszeDoha by day

Doha by night